Skip directly to content

Rólunk

ÉRTÉKEINK

 A mi értékrendszerünk alapelveinken és sikert hozó vállalati kultúránk fő irányelvein nyugszik. A Pfizer értékek iránymutatást nyújtanak abban, hogyan valósítsuk meg a Pfizer jövőképét. Ezek jelentik a vezérfonalat mindennapi döntéseinkhez és ezek mutatják meg, hogy milyen a Pfizer és munkatársainak igazi arca. Értékeink, melyek mellett kiállunk, a következők:

 

INTEGRITÁS

 

A legmagasabb etikai követelményeket állítjuk magunk és mások elé, ahogy termékeink és munkafolyamataink is a legmagasabb minőségi elvárásoknak felelnek meg. A Pfizer név büszkeséget ad nekünk, és bizalmat kelt mindenkiben, akivel kapcsolatba kerülünk.

MÁSOK TISZTELETE

Tudatában vagyunk annak, hogy az emberek a Pfizer sikerének alapkövei. Számos országból, kultúrából származnak munkatársaink, különböző nyelveket beszélünk. Ezt a sokféleséget értéknek, erőnek tekintjük. Büszkék vagyunk cégünk hagyományára, hogy mindig tisztelettel és megbecsüléssel kezeltük munkatársainkat, és erre a tradícióra továbbra is építünk.

ÜGYFÉL KÖZPONTÚSÁG

Cégünk elkötelezte magát ügyfelei szolgálatának, minden esetben igényeik kielégítését tartjuk szem előtt. Nekünk valóban számít külső és belső partnereink jóléte, mind fizikailag, mind szellemileg.

KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

Aktív szerepet játszunk abban, hogy jobb életkörülményeket és munkakörnyezetet teremtsünk minden olyan országban és közösségben, ahol élünk és dolgozunk. A befogadó országok és helységek tartós virágzása közvetlen hatással van cégünk hosszú távú eredményességére.

INNOVÁCIÓ

Az innováció az egészség javításának kulcsa, csakúgy, mint a Pfizer növekedésének és jövedelmezőségének. Az innovatív megoldások keresése a motorja cégünk alapvető üzleti tevékenységének, ez hatja át a Pfizer közösségeit világszerte.

CSAPATMUNKA

A legmagasabb etikai követelményeket állítjuk magunk és mások elé, ahogy termékeink és munkafolyamataink is a legmagasabb minőségi elvárásoknak felelnek meg. A Pfizer név büszkeséget ad nekünk, és bizalmat kelt mindenkiben, akivel kapcsolatba kerülünk.

TELJESÍTMÉNY

Folyamatosan javítani akarjuk teljesítményünket, ezért behatóan megvizsgáljuk az elért eredményeket, de biztosítjuk azt is, hogy nem sérül a tisztesség és mások tisztelete. Ha elhatározzuk, hogy valamit megvalósítunk, akkor azt a lehető legjobb, legalaposabb, leghatékonyabb és leggyorsabb módon tesszük. Miután a feladatot befejeztük, megpróbálunk módszereket találni arra, hogy a következő alkalommal még jobban teljesítsünk.

VEZETŐI MAGATARTÁS

Azt valljuk, egy vezető azáltal irányít, hogy tisztázza célkitűzéseinket, megalapozza a közös célok jegyében kialakított munkahelyi légkört, nyitott és befogadó környezetet hoz létre. Vezetőink határozottságot mutatnak, mivel tetteik az egyértelmű döntésképességen alapulnak, meg tudják határozni mi helyes és mi nem. Vezetőink jogköröket adnak a velük dolgozóknak: átadják tudásukat, képzést, ellenőrzést biztosítanak, és iránymutatást adnak, nagyra értékelve minden egyéni erőfeszítést.

MINŐSÉG

A Pfizer 1849 óta a bizalom és a megbízhatóság szinonímája a minőségi termékek világában. A Minőség elengedhetetlen része kollégáink munkájának és értékrendszerének. Elkötelezettek vagyunk arra, hogy minőségi egészségügyi szolgáltatásokat nyújtsunk. Üzleti gyakorlatunkat és folyamatainkat aszerint alakítjuk, hogy elérjük minőségi céljainkat és meghaladjuk a betegek, ügyfelek, munkatársak, befektetők, üzleti partnerek és szabályozó hatóságok elvárásait. Szenvedélyesen törekszünk a minőségre mindabban, amit teszünk.