Skip directly to content

Szervezeti felépítésünk

Szervezeti felépítésünk

A Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. szervezeti felépítését tekintve áll egyrészt a marketingért és az értékesítésért felelős business unitokból (Business Unit 1 és 2), másrészt az ő munkájukat támogató szervezeti egységekből (Jog, HR, Medical, Pénzügy, Üzletfejlesztési Igazgatóság, Kormányzati/Közkapcsolatok osztály).

A Business Unit 1-ben (BU1) jellemzően olyan termékekkel foglalkoznak, amelyeknek vagy már lejárt a szabadalma (pattentje) vagy a közeljövőben fog lejárni, ezért ezen termékek esetén a nagyobb piaci verseny a jellemző. A BU1-ben lévő termékeknek tehát több versenytárs molekulája, illetve helyettesítője van, amelynek következtében a BU1 sokkal inkább nyitott az FMCG (Fast Moving Consumer Goods = gyorsan forgó fogyasztási cikkek) szektorra jellemző szemléletre és felfogásra. A BU1 field force csapata az általában kisebb területen, nagyobb számban praktizáló GP-ket, azaz háziorvosokat és üzemorvosokat látogatja.

A Business Unit 2-ben (BU2) ezzel szemben a kevés versenytárssal rendelkező, még szabadalom alatt álló termékekkel foglalkoznak és éppen ezért itt inkább a klasszikusabb értelemben vett gyógyszeripari értékesítés zajlik. A BU2 orvoslátogatói csapata nagyobb területeteket látogat, mivel célcsoportjai közé is a lényegesen nagyobb területet lefedő szakorvosok és szakrendelők tartoznak. A BU2-ben található még továbbá a Hospital Oncology csapata is, amelynek feladat a kórházi tendereken való részvétel lebonyolítása, valamint a kiemelkedő tudományos igényességű onkológusok látogatása.

A Business Unitokon belül a következő munkakörökkel találkozhatunk:

 • Orvoslátogató: látogatja a házi-, szak- és kórházi orvosokat, valamint a cég termékeit ismerteti.
 • Key Account Manager: a kiemelt kórházakat, illetve a házi- és szakorvosokat látogatja az onkológia területén.
 • Area Sales Manager: 8-12 fős orvoslátogatói csapat vezetése és irányítása.
 • Brand Manager: a stratégiai és a szervezet egészére kiterjedő márkatervek és programok megtervezése, kialakítása és megvalósítása.
 • Medical Advisor: a házon belüli tudományos szakértelem biztosítása a kiválasztott termékekkel kapcsolatban a Business Unit csapatának, illetve további stakeholder eknek az ügyfélszegmens-stratégia támogatásaképpen, továbbá a kiemelt partnerek felé is első számú kapcsolattartóként lép fel.
 • Training Manager: az üzleti egységen belül átfogó képzési szolgáltatást nyújt olyan képzések kidolgozásával és végrehajtásával, amelyek az üzleti igényekre összpontosítanak.
 • Asszisztens: támogatja a Business Unitokban lévő Area Sales Managerek és Brand Managerek munkáját.

Human Resources


A Human Resources (HR) legfőbb feladata, hogy a vállalathoz vonzza, motiválja, fejlessze, és megtartsa a legtehetségesebb munkavállalókat. Munkánk részét képezi a Pfizer élenjáró vállalati kultúrájának fejlesztése és erősítése, amely lehetőséget teremt szakmai profizmusa, haladó szemlélete és teljesítményorientált légköre által, hogy mindenki kibontakoztassa a tehetségét.

A HR osztály tevékenységei közé a következők tartoznak:

 • Szervezetfejlesztés: Változásmenedzsment, Szervezettervezés és –fejlesztés, Munkatársi elkötelezettség és bevonás megteremése;
 • Emberi erőforrás-kezelés: Munkaadói márka építése, Toborzás, Kiválasztás, Karrier és tehetséggondozás, HR tervezés.
 • Teljesítménymenedzsment;
 • Kompenzáció és javadalmazás;
 • Képzés és fejlesztés;
 • Munkaügyi adminisztráció és személyügyi ügyintézés.

Jogi Igazgatóság


 • A Jogi Igazgatóság főbb tevékenységei és feladatai közé tartoznak a következők:
 • Belső szabályzatok kialakítása és aktualizálása;
 • Belső szabályzatokról való kötelező képzések tartása;
 • Jogszabályfigyelés;
 • Jogszabályértelmezés;
 • Szerződéskötéshez nyújtott segítség;
 • Szerződésnyilvántartás vezetése és aktualizálása;
 • Aktuális szerződésekhez beérkező számlák jogi jóváhagyása;

Orvosi Igazgatóság

Az Orvosi Osztály tevékenységét tekintve 3 részlegből áll: Kutatási Csoport, Törzskönyvezési Csoport, Gyógyszerbiztonsági és Orvosi Információs Csoport.

 • A Kutatási Csoport (Clinical Research Group) feladatai közé tartozik a gyógyszerfejlesztés, monitorozás és a klinikai adatok feldolgozásának elősegítése.
 • A Törzskönyvezési Csoport (Regulatory Affairs Group) feladata új gyógyszerek törzskönyvezése, gyógyszertörzskönyvi felújítások, variációk.
 • A Gyógyszerbiztonsági és Orvosi Információs Csoport (Safety and Medical Information Group) a Pfizer termékek biztonságosságának és minőségének figyelemmel kíséréséért, jelentéséért felelős, valamint a Pfizer termékekkel kapcsolatos orvosi információs kérdésekre, a cégen belüli és kívüli megkeresésekre hivatott aktuális és pontos válaszokat adni.

Pénzügy és Számvitel, Beszerzés és Logisztika

A Pénzügyi Igazgatóság tevékenységét tekintve 4 részlegből áll: Számviteli Főkönyvi Könyvelés, Beszerzés, Logisztika és Supply Chain, Business Finance.

A Számviteli Főkönyvi Könyvelési egység valamennyi hagyományos értelemben vett számviteli funkciót ellátja: számlák könyvelése és átutalása, tárgyi eszközök, költségelszámolások és kapcsolt vállalkozások, valamint belépők és kilépők kezelése, különböző adózással kapcsolatos kérdések és havi zárások menedzselése.

A Beszerzési részlegen történik a rendezvények, események, kongresszusok, promóciós anyagok, az irodai és IT eszközök beszerzésének menedzselése, illetve a teljes gépjármű park kezelése.

Logisztika és Supply Chain részleghez tartoznak a Pfizer Kft. teljes körű logisztikai és supply chain folyamatai, a készlet beszállítások ütemezése, az értékesítési adatok és előrejelzések elemzése és ezek alapján a készletszint tervezése, valamint tenderek és kórházi megállapodások menedzselésében való közreműködés.

A Business Finance foglalkozik a külső (regionális és headquarters felé) és a belső vezetői jelentések elkészítésével, tervezések és az előrejelzések kidolgozásával, illetve azok koordinálásával és támogatásával.

Ebből adódóan a pénzügyi osztály igen sokrétű feladatot lát el, amelynek során a cég valamennyi részlegével, valamint a régió és a headquarters pénzügyi funkciókat ellátó egységeivel is kapcsolatban áll.

Kormányzati/ Közkapcsolati osztály

A Kormányzati, illetve Közkapcsolati osztály elsősorban olyan támogató funkcióként működik, amely a különböző termékek jobb, magasabb ismertségét, illetve a cég egészének pozícióját hívatott javítani. Az osztály tevékenysége elsősorban a cég szervezeti egységeivel, valamint különböző piaci szereplőkkel történő kommunikáción, kapcsolattartáson és szoros együttműködésen alapul.

Feladatai közé tartozik többek között a PR, kommunikáció, CSR, kormányzati lobby, új, nagyobb pénzügyi lehetőségeket magába foglaló megoldások (pl.: központosított gyógyszerbeszerzés, új számunkra fontos népegészségügyi projekt, stb.), döntéshozói kapcsolattartás, valamint a vállalati honlappal kapcsolatos teendők is. Az itt folytatott munka olyan célcsoportokra terjed ki, mint kormányzat, ellenzék, nagykereskedők, viszonteladók, munkatársak, szakszervezetek, egészségpénztárak, betegszervezetek, orvos-szakmai/tudományos társaságok, alapítványok, politikai döntéshozók.

Üzletfejlesztési Igazgatóság

Az Üzletfejlesztési igazgatóság főbb tevékenységei és feladatai a következők:

 • Aktív részvétel a termékek árazásával és TB támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
 • Új termékek (indikációk) bevezetésének előkészítése.
 • Új piaci lehetőségek keresése és megvalósítása.
 • Established Products Project előkészítése.
 • Az értékesítési szervezeti egységek működésének és fejlődésének támogatása üzleti információk és elemzések segítségével.
 • ETMS rendszerek menedzselése.
 • BI rendszerek tervezése, menedzselése és üzemeltetése.