Skip directly to content

Pfizer Aegrotus Alapítvány

Pfizer Aegrotus Közhasznú Alapítványa

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 53.

Alapító: Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapítás éve: 2008

Társaságunk képviselői:

Dr. Madácsy László a kuratórium elnöke
Dr. Kiss Dávid a kuratórium tagja
Némethné dr. Csák Ildikó a kuratórium tagja

Célok: Az Alapítvány célja a betegellátás színvonalának emelése. Ezen célkitűzés megvalósítása érdekében az Alapítvány gyógyszer adományozással segíti a szociálisan rászorulókat, hogy a megfelelő kezeléshez szükséges gyógyszerekhez térítésmentesen hozzájussanak.

Az Alapítvány törekszik arra, hogy az orvosi ellátásra szoruló betegeket a gyógyszeradományokon kívül más eszközökkel is segítse. Az Alapítvány lehetőségeihez mérten térítésmentesen biztosít betegszállítást, támogatja a betegekkel való kapcsolattartás kiépítésének minden formáját, így különösen a gyógyítás során a belföldi és külföldi szakemberekkel történő konzultáció megteremtésének lehetőségét – különböző korszerű számítógépes, audiovizuális, vagy személyes érintkezés útján. Az Alapítvány segíti a betegellátás színvonalának emeléséhez szükséges berendezések, műszerek beszerzését és szakemberek képzését a felszerelés megfelelő üzemeltetéséhez.

Az Alapítvány támogatja az Alapítvány célkitűzésének elérését segítő szakemberek továbbképzését és oktatását mind hazai, mind pedig külföldi intézményekben, konferenciákon és kongresszusokon, ahol megfelelő gyakorlati és elméleti oktatásban részesülnek. Ugyanakkor lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a szakemberek oktató munkájukat, a klinikai munkájukat, kutatásban és szervezésben elért eredményeiket idehaza és külföldön tovább adhassák tanfolyamokon és egyéni továbbképzéseken. Biztosítja az előadásokhoz, tanfolyamokhoz szükséges feltételek megteremtését.

Az Alapítvány támogatja a szakembereket az Alapítvány céljai megvalósítását segítő, előmozdító kutatómunkában. Ennek keretében lehetőségeihez mérten biztosítja a kutatómunkához szükséges felszerelés beszerzését, szakirodalom gyűjtését, számítógépes munkát, valamint eszközök, berendezések készítését, illetve készíttetését. Támogatja továbbá a tudományos eredmények közlését, előadások tartását mind idehaza, mind külföldön.

Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet
Az Alapítvány zárt, ahhoz csatlakozni nem lehet