Skip directly to content

Támogatási kérelem

 

Támogatási kérelemhez szükséges elemek

 

Támogatás csak a kérelmező által írásban benyújtott kérelme alapján nyújtható. A hatályos jogszabályok értelmében a Pfizer Kft.-hez előterjesztett támogatási kérelmeknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük, így kérjük, hogy a kérelem benyújtásakor azokat vegyék figyelembe.

1.   a kérelmet a kérelmező saját fejléces levélpapírján kell előterjeszteni (amennyiben van ilyen) „Támogatási Kérelem” megjelöléssel

2.   Címzett: Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.  1123 Budapest, Alkotás u. 53 (a kérelem nem fogadható el, amennyiben azon csak egy adott Pfizer munkatárs neve és vagy tisztsége kerül feltüntetésre)

A támogatási kérelem tartalmi elemei: 

3.   Dátum

4.   A kérelmező teljes neve, címe, adószáma

5.   A kért támogatás pontos összege és/vagy megnevezése (utóbbi eszközkérelmek esetén)

6.   A kérelmező bankszámlaszáma, a bank neve

7.   A támogatás felhasználásának pontos megnevezése, illetve konkrét célja, amelynek összhangban kell lennie a kérelmező alapító okiratában (amennyiben van ilyen) megjelölt célokkal. (Az "alapítvány célkitűzéseinek megfelelő célokra", vagy „oktatási célokra” típusú általános megjelölés nem megfelelő, kérjük, jelölje meg pontosan azokat pl. „Z időpontban, X helyszínen rendezendő Y konferencián történő részvétel céljából”.) Kérjük, csatoljon alátámasztó dokumentációt és részletes költségvetést is (pl. konferencia programja, befogadó levél, elkészült oktatási terv, stb.), amennyiben van ilyen.

8.   Amennyiben a kérelmező alapítvány, kérjük, jelezze a kérelemben, hogy az Alapítvány "közhasznú" vagy "kiemelten közhasznú" besorolást kapott-e.

9.   Amennyiben a kérelmező alapítvány, nyilatkozat szükséges, mely szerint: "A támogatást követő 30 napon belül, Alapítványunk közhasznú jellegéről, valamint a támogatás megtörténtéről szóló igazolást címükre megküldjük"

10.     Eredeti aláírás, pecsét (amennyiben van) 

11. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező entitások (pl. alapítvány, gazdasági társaság, stb.) esetén, kérjük, csatolni a hatályos létesítő okiratot (pl. társasági szerződés, alapító okirat, stb.), valamint a bejegyzésről szóló és azt igazoló végzés másolatát.

12. Amennyiben a természetes személy kérelmező maga, vagy entitások esetén tagjai, vezető tisztségviselői (pl. igazgatók, kurátorok, stb.) egyike sem állami tisztségviselő, kérünk csatolni egy Nyilatkozatot is, mely szerint:

A kérelmező nem állami tisztségviselő[1], tulajdonosai vagy vezetői, ill. kezelő szervének tagjai nem állami tisztségviselők. A kért támogatás semmilyen formában nem irányul a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. és/vagy kapcsolt vállalkozásai termékeinek vásárlásának, felírásának befolyásolására, elősegítésére ill. ellentételezésére.

§  Amennyiben a természetes személy kérelmező maga, vagy entitások esetén tagjai, vezető tisztségviselői (pl. igazgatók, kurátorok, stb.) egyike állami tisztségviselő, kérünk csatolni egy Nyilatkozatot is, mely szerint:  

A kért támogatás semmilyen formában nem irányul a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. és/vagy kapcsolt vállalkozásai termékeinek vásárlásának, felírásának befolyásolására, elősegítésére ill. ellentételezésére és/vagy a támogatásnak nem célja, hogy jogellenes kifizetést juttasson állami tisztségviselő vagy egyéb személy részére.

 

--------------------------------------------------------------------------------


[1] “Állami tisztségviselő” az alábbiak szerint kerül meghatározásra: (i) bármely megválasztott vagy kinevezett állami tisztségviselő (pl. az Egészségügyi Minisztérium tisztségviselője); (ii) bármely olyan alkalmazott vagy egyéb személy, aki állami tisztségviselő, állami szerv vagy állami feladatot ellátó vállalkozás javára és nevében jár el; (iii) bármely politikai párt tisztségviselője, alkalmazottja, továbbá bármely olyan egyéb személy, aki politikai párt vagy közhivatalra pályázó jelölt javára vagy nevében jár el; vagy (iv) bármely olyan alkalmazott vagy magánszemély, aki nemzetközi szervezet javára vagy nevében jár el. Az “állami” kifejezést kiterjesztően kell értelmezni, így az átfogóan vonatkozik az állami szervezetrendszer összes szintjére és egységére (pl. helyi, regionális, országos, államigazgatási, kisebbségi, jogalkotó vagy végrehajtó).

Azok az egészségügyi szakemberek (pl. háziorvosok, professzorok, osztályvezetők, nővérek stb.) akik teljes vagy részmunkaidőben állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló és/vagy az állam vagy a helyi önkormányzat által finanszírozott és/vagy az állam vagy a helyi önkormányzat által működtetett intézményben dolgoznak, szintén Állami tisztségviselőnek minősülnek. Ezen túl szintén Állami tisztségviselőnek kell tekinteni azokat az egészségügyi szakembereket, akik harmadik személy részére társadalombiztosítási támogatással jogosultak gyógyszer felírására.