Skip directly to content

Aegrotus Alapítvány

A Pfizer Aegrotus Közhasznú Alapítvány célja a betegellátás színvonalának javítása. Vállalatunk ebben a témakörben a „teljes körű” megközelítést vallja, azaz több típusú támogatást nyújt a betegellátásban érintett és érdekelt felek (betegek, szakemberek) számára.

 

  • Gyógyszer-adományozással segíti a szociálisan rászorulókat, hogy a megfelelő kezeléshez szükséges gyógyszerekhez térítésmentesen jussanak hozzá.
  • Lehetőségeihez mérten ­– térítésmentesen gondoskodik betegszállításról, támogatja a betegekkel való kapcsolattartás kiépítésének minden formáját, így különösen a gyógyítás során a belföldi és külföldi szakemberekkel történő konzultáció megteremtésének lehetőségét, korszerű számítógépes, audiovizuális vagy személyes kapcsolat útján.
  • Segíti a betegellátás színvonalának emeléséhez szükséges berendezések, műszerek beszerzését, és ezek megfelelő üzemeltetéséhez a szakemberek képzését.
  • Támogatja az alapítvány céljainak elérését segítő szakemberek továbbképzését és oktatását mind hazai, mind pedig külföldi intézményekben, konferenciákon és kongresszusokon, ahol megfelelő gyakorlati és elméleti oktatásban részesülnek. Lehetőséget biztosít arra, hogy a szakemberek oktató munkájukat, klinikai munkájukat, kutatásban és szervezésben elért eredményeiket idehaza és külföldön tovább adhassák tanfolyamokon és egyéni továbbképzéseken. Megteremti az előadásokhoz, tanfolyamokhoz szükséges feltételeket
  • Támogatja az alapítvány céljainak megvalósítását előmozdító szakemberek kutatómunkáját. Ennek keretében – lehetőségeihez mérten – gondoskodik a kutatómunkához szükséges felszerelés beszerzéséről, szakirodalom gyűjtéséről, számítógépes munkáról, valamint eszközök, berendezések készítéséről, illetve készíttetéséről. Támogatja továbbá a tudományos eredmények közlését, előadások tartását mind idehaza, mind pedig külföldön.

 

Az alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az alapítvány zárt, ahhoz csatlakozni nem lehet.

 

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 53.

Email cím: [email protected]

Alapító: Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapítás éve: 2008

Társaságunk képviselői:

Dr. Bálint Géza, a kuratórium elnöke
Dr. Vaszari Péter, a kuratórium tagja
Dr. Zalai Péter, a kuratórium tagja

 

Lezárva: 2019. január 18.